Leila Mohammadi opiskelee Tampereen yliopistossa opettajaksi.

Leila Mohammadi työskenteli Sarkassa päiväkotiapulaisena ja koulunkäynninohjaajana. Työn ohessa hän valmistui koulunkäynninohjaajaksi. Sen jälkeen hän työllistyi koulunkäynninohjaajakasi Aitoon kouluun, jossa oli mm. turvapaikanhakijoiden lapsia.

Parhaillaan hän opiskelee Tampereen Kasvatustieteiden tiedekunnassa opettajaksi ja myös aktiivisesti opettajille suunnatuissa täydennyskoulutuksissa. Leila toimii konsultoivana opettaja ja oman äidinkielensä opettajana sekä tutkimusavustajana Tampereella. Oman äidinkielenopettajana hän auttaa  saman kielisiä lapsia ja näiden perheitä  integroitumaan suomalaiseen yhteiskuntaan.  Hän kääntää vapaa-ajallaan suomalaista kouluun liittyvää tietoa hallitsemilleen kielille mm. kurdi ja persia ja jakaa niitä lapsille ja näiden perheille helpottaakseen näiden kouluarkea.

Pedagogisten opintojen ohessa Leila on aloittanut syyskuussa 2018 maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa englannin kielessä ja kirjallisuudessa.

KATSO SYDÄN-HÄMEEN LEHDEN ARTIKKELI TÄSTÄ

Leila Mohammadi on 38-vuotias pienen Aran-pojan äiti. Hän muutti Iranista Suomeen lokakuussa 2006. Hän on lähtöisin 9 sisaruksen suurperheestä. Iranissa Leila suoritti peruskoulun ja lukion ja valmistui yliopistosta englanninkielen kääntäjäksi. Hän ehti olla kotimaassaan englannin opettajana ja teki kielenkääntäjän töitä.

Elämä Suomessa

Tultuaan Suomeen Leila aloitti suomen kielen opiskelun. Kurssi oli hänen mukaansa hyvä ja vauhdikas suggestopedinen 10 kuukauden pituinen episodi, joka sisälsi paljon kotitehtäviä. Suomen kieltä oli haastavaa opiskella, mutta kaiken kaikkiaan suomi on Leilan mielestä hyvin looginen kieli. Kurssiin liittyi myös työharjoittelu.

Leila pääsi kouluavustajaharjoittelijaksi Amurin kouluun vuonna 2008. Sen jälkeen hän oli Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa maahanmuuttajakoulutuksen ohjaajaharjoittelijana ja asioimistulkkina. Työ oli mielenkiintoista.

Lähiavustajaksi Leila kouluttautui vuonna 2013 TOPPIS-koulutuksessa, jossa hänen työpaikkanaan oli Amurin kotihoito. Näin hän suoritti lähihoitajakoulutuksen kuntoutuksen tukeminen -osion. Hän jatkoi vielä muutaman kuukauden ajan kotihoidon tehtävissä.

Opiskelu koulunkäynninohjaajaksi

Leila suoritti helmikuussa 2015 koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon pikavauhtia 9 kuukaudessa. Samalla hän oli työssä Sarkassa ensin Kissanmaan päiväkodissa päiväkotiapulaisena ja vuoden ajan Tampereen kansainvälisessä koulussa koulunkäynninohjaajana ja Aleksanterin koulussa iltapäiväkerhossa.

kuva

Päiväkodilla hän suoritti näyttötutkinnon kasvun ja kehityksen tukemisesta ja ohjaamisesta Kansainvälisessä koulussa näytöt hoituivat oppimisen ja toiminnan tukemisen ja ohjaamisen sekä ammatissa toimimisen osalta. Erityistukea tarvitsevien ohjaamisen –osion Leila suoritta Aleksanterin koulun iltapäiväkerhossa.
Työn, opiskelun ja kodin yhteensovittaminen oli haasteellista, mutta positiivisen näkökulman ottaminen tilanteissa jaksamaan.

Leila toteaa, että Sarkasta hän on saanut tukea opiskeluunsa. Työkohteet ovat löytyneet sen mukaan, että näytöt on ollut mahdollisuus suorittaa. Yhteistyö varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, oppilaitoksen ja Sarkan välillä on toiminut. Hän kiittää myös sitä, että Sarkassa on oltu aina tavoitettavissa, kun on ollut kysyttävää.

Työskentely lasten parissa pitää nuorekkaana ja piristää. Hän ei väsy helposti vaan pitää koulumaailmasta, jossa on vilinää ja vilskettä.

Asenne ratkaisee

Leila on hyvin sinnikäs nainen eikä anna periksi vaan pysyy tavoitteissaan. Seuraavaksi hän aikoo pyrkiä yliopistoon täydentämään kotimaassaan suoritetun kandidaatin tutkinnon maisterin tutkinnoksi. Hän on onnellinen siitä, että on saanut opiskella ja voi jatkaa opintojaan.

Leila painottaa sitä, että Suomessa ihminen voi toteuttaa omia haaveitaan, kun motivaatio on kohdallaan. Hänen mielestään suomalaisten kannattaa arvostaa sitä, että Suomessa on mahdollisuus opiskella ilmaiseksi ja niin pitkälle kuin haluaa, jos vaan kiinnostusta riittää. Iranissa naisilla ei ole vapautta niin kuin Suomessa. Suomessa naisillakin on mahdollisuus toteuttaa omia haaveitaan!

Uusi työpaikka

Leilan sai Sarkan jälkeen työpaikan koulunkäynninohjaajana Aitoon koulussa turvapaikanhakijalasten valmistavan opetuksen tiimissä. Hän toimii välillä myös opettajien sijaisen silloin, kun opettajat ovat poissa vaikkapa koko päivän tai kun he ovat palavereissa.

Syksyllä 2016 Leila suoritti Tampereen yliopistossa Kielestä kiinni- täydennyskoulutuksen maahanmuuttajien äidinkielen opetukseen. Lisäksi hän käy työn ohessa Tampereen kaupungin kurdinkielen opettajana ja toimii myös kielen konsultoivana opettajana.

FacebookTwitterLinkedIn

« Takaisin onnistumistarinoihin