Strategia ja visio


Visio

Tampereen Sarka on ketterä työllisyysyhtiö, joka tarjoaa omistajalleen, sidosryhmilleen ja asiakkailleen laadukkaita ja monipuolisia työllistymistä tukevia palveluja. Tarjoamme työllistetyille työntekijöillemme työelämälähtöisiä palveluja, jotka toimivat eteenpäin poluttavina oppimisympäristöinä. Samalla autamme alueemme yrityksiä saamaan osaavaa työvoimaa. Olemme vastuullinen välityömarkkinoiden työnantaja ja haluttu kumppani Tampereen kaupungille, elinkeinoelämälle ja sidosryhmille.

Missio

Työelämäosallisuus kuuluu kaikille.

Arvot

  • Kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi tuleminen – Pyrimme kaikessa siihen, että työntekijä tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.
  • Yksilöllisyyden huomioiminen – Yksilöllisyys on voimavara.
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus – Sarka on aidosti monimuotoinen työyhteisö, johon kuuluu ihmisiä erilaisista työ-, koulutus- ja kulttuuritaustoista.
  • Jokainen ihminen on arvokas omana yksilönään – Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on paikka ja jokaisen työpanos on tärkeä.

Strategia

Yhteiskunnallista yritystä johdetaan yrittäjähenkisesti, vastuullisesti ja avoimesti siten, että johtamiseen osallistuvat mukana työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät, joihin yrityksen liiketoiminta vaikuttaa. Yhteiskehittämisen taustalla on ajatus siitä, että osallistamalla käyttäjät ja muut yhteiskunnan toimijat kehitetään yhteiskunnallisesti vaikuttavia innovaatioita.

Me Tampereen Sarkassa työstämme strategiaamme liiketoimintamuotoillen yhdessä henkilöstön, hallituksen, asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa. Olemme kehittäneet sosiaalisten innovaatioiden muotoiluun soveltuvan mallin, joka tuottaa arvoa kaikille osallistujille. Strategisia valintoja viemme tekemiseksi rullaavan strategian mallilla, jonka teemoja kehitämme OKR-mallilla.

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Haluan että minuun otetaan yhteyttä:*