Sosiaalinen vastuu


Sosiaalinen vastuu

Tampereen Sarkan ytimeen kuuluvat ihmisten huomioiminen, arvostaminen ja hyvä kohtelu. Sosiaalinen vastuu näkyy arvoissamme. Arvojamme ovat: kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi tuleminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, jokainen on arvokas omana yksilönään ja yksilöllisyyden huomioiminen.

Kuten yhteiskunnallisissa yrityksissä yleensäkin, Tampereen Sarkassa korostuu osallisuus. Meillä tämä tarkoittaa ensisijaisesti työelämäosallisuutta. Otamme huomioon yksilölliset tilanteet ja palvelutarpeet. Kehittämisessä otamme mukaan vakituisen henkilökunnan lisäksi, työllistetyt työntekijät, palveluja tilaavat asiakkaamme ja muut sidosryhmät.

Työyhteisömme on monimuotoinen. Meillä jokainen saa olla omanlaisensa iältään, etniseltä alkuperältään, kansalaisuudeltaan, kieleltään ja kulttuuriltaan, uskonnoltaan, vakaumukseltaan, mielipiteiltään, poliittiselta näkemykseltään, perhemuodoltaan, sukupuoli-identiteetiltään, seksuaaliselta suuntautumiseltaan, terveydentilaltaan, työkykyisyydeltään, sosiaaliselta asemaltaan, taloudelliselta asemaltaan ja muilta yksilöllisiltä tekijöiltään. Monimuotoisuus on rikkautemme. Tuemme ja työllistämme juuri niitä, joilla työllistyminen on vaikeinta.

Tekemämme työ kohdistuu YK:n ihmisoikeuksien taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin: oikeuteen koulutukseen, oikeuteen oikeudenmukaisiin työoloihin ja oikeuteen tyydyttävään elintasoon. Varmistamme oikeudenmukaisia työelämän käytäntöjä.

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Haluan että minuun otetaan yhteyttä:*