Vastuullisuus


Ekologinen vastuullisuus

Tampereen Sarka noudattaa liiketoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ympäristöystävällisiin arvoihin pohjautuen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka myönnettiin Sarkalle joulukuussa 2021.

Lue lisää »

Sosiaalinen vastuullisuus

Tampereen Sarkan ytimeen kuuluvat ihmisten huomioiminen, arvostaminen ja hyvä kohtelu. Sosiaalinen vastuu näkyy arvoissamme. Arvojamme ovat: kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi tuleminen, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, yksilöllisyyden huomioiminen sekä se, että jokainen on arvokas omana yksilönään.

Lue lisää »

Taloudellinen vastuullisuus

Toimintamme on taloudellisesti kannattavaa, kilpailukykyistä ja tehokasta. 

Lue lisää »