36-vuotias Juulia Puukari, alun perin jyväskyläläinen, kertoo matkaansa kohti työllistymistä itsensä näköiseen tehtävään, mahtuneen monenlaista koulutusta; teologian opintoja, metalliartesaanin opinnot, luovan kirjoittamisen opintoja Kauniaisissa. Juulia on valmistunut humanististen tieteiden kandidaatiksi vuonna 2018 Jyväskylän yliopistosta. Kanditutkinto sisälsi opintoja mm. kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta.

Juulia on kokeillut ja kokenut myös monenlaista työtä; hän ehti työskennellä mm. tutkimusavustajana Jyväskylän yliopistolla, blokkarina ja siivoojana sekä litterointitoimeksiantojen parissa ennen Tampereelle muuttoaan vuonna 2017.

Etsintävaiheessa

Muuton jälkeisinä vuosina Juulia kertoo pitkästä etsintävaiheesta, jonka aikana hän oli TE-toimiston asiakkaana. Hän teki vuoden verran palkkatuettua työtä urheiluseuran viestinnän parissa, tehden juttuja paikallislehtiin ja ohjaamalla lasten liikuntahetkiä. Lopulta Juulia haki ilmastonmuutokseen osaajakoulutukseen, jolloin kiertotalousasiat tulivat ensimmäistä kertaa kunnolla vastaan.  

Juulia oli työkokeilussa kiertotalousasiantuntijana Etapilla, kun löysi silloisen valmentajansa avulla Tampereen Sarkan ja Tampereen Infran yhteistyöhankkeen. Sarkan yrityskoordinaattori Tanja Kulmala ripeätahtisesti haastatteli Juulian kiertotalousasiantuntijan tehtävään Tampereen Infralle, jossa Juulia aloitti työnsä alkuun vuokratyöntekijänä kesäkuun puolivälissä. Juulia on Infralla tehnyt kiertotalousasioiden kartoitusta pääteemana jätteiden kierrätys ja lajittelu. Tehtävään on sisältynyt esimerkiksi Infran yhteyshenkilöiden haastattelut, kyselylomakkeen tekeminen ja analysointi toimenpide-ehdotuksineen sekä astiatilaukset. Tehtävä on sisältänyt paljon yhteistyötä siivous- ja hankintapuolen kanssa. Lisäksi tehtävä on vaatinut paljon viestintä- ja koordinointitaitoja, mm. graafista suunnittelua ja kirjoittamista, joka on Juulian luontainen vahvuusalue.

Juulian vahvuuksista käytössä ovat olleet myös hyvät sosiaaliset taidot ja kuuntelemisen kyky; helposti lähestyttävänä persoonana Juulia on integroitunut hyvin infralaisten porukkaan. Juulia kuvaa kokemusta hyvin myönteiseksi ja ilmapiiriä hyväksi, mikä on edesauttanut omaakin aidon rentoa olemista töissä. Oma poikkitieteellinen koulutustausta ja laaja-alainen työkokemus ovat myöskin olleet avuksi tässä työssä.

Juulia kertoo olevansa tosi kiitollinen siitä, että on nyt päässyt työelämässä vauhtiin. Töihin pääsy ei ole ollut ollenkaan itsestään selvää; koulutustaustan monipuolisuus ei ole kaikille työnantajille auennut yhtä hyvin kuin viimeaikaisissa kokemuksissa. Osaamisen jäsentäminen työelämän käyttöön on ottanut aikansa, välillä ollut tuskaistakin.

Jatkotyöllistyminen Infralle

Juulian hyvä työpanos on Tampereen Infralla huomattu, ja Juulian työt jatkuvat nyt infralaisena ainakin puoli vuotta eteenpäin. Juulia haluaa jatkossakin keskittyä luontoa säästäviin ja sitä kautta myös taloutta parantaviin, merkityksellisiin ja vaikuttaviin tehtäviin ilmastonmuutostyössä. Kahden pienen lapsen äitinä Juulia pitää tärkeänä olla mukana tekemässä yhteistä palloamme paremmaksi paikaksi asua ja elää.

Olo työllistymisen jälkeen on hyvällä tavalla keventynyt, eheämpi kuin aiemmin. Juulia tuntee löytäneensä oman tapansa olla parhaiten osana yhteiskuntaa.

Uravalmennus osana Juulian tarinaa

Uravalmennuskokemuksiaan Juulia on pitänyt hyvinä, liikkeellepanevina ja terapeuttisinakin voimina. Hän on saanut valmennuksista tietoa siihen miten esitellä itsensä ja oman osaamisensa (mm. Infralle), koki hyväksi myös preppauksen tilanteeseen, jossa piti tuoda esille mitä on jo tehnyt, mitä voisi seuraavaksi tehdä, ja mitä kaikkea pystyy jatkossa tekemään. Lisäksi valmennuksessa hahmottui verkostoitumisen tärkeys ja LinkedIn:n merkitys henkilöbrändäyksessä. Valmennus sisälsi myös vaihtoehtoisten urapolkujen pohdintaa, mutta niitä ei tarvinnut tässä hyvän suunnan uravaiheessa toteuttaa. 

Juulian tarina on saanut onnellisen käänteen, jossa Juulia pääsee hyödyntämään monipuolista osaamistaan ja valoisaa persoonaansa hyvinkin merkityksellisten töiden parissa.

haastattelijana uravalmentaja/työnohjaaja Katja Kokko

« Takaisin onnistumistarinoihin