Eko-Sarka


Eko-Sarka

Tampereen Sarka noudattaa liiketoiminnassaan kestävän kehityksen periaatteita ja kehittää jatkuvasti omaa toimintaansa ympäristöystävällisiin arvoihin pohjautuen. Tästä hyvänä esimerkkinä on Ekokompassi-ympäristösertifikaatti, joka myönnettiin Sarkalle joulukuussa 2021. Tampereen Sarka pyrkii kaupungin tavoitteiden mukaisesti hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä. Tätä varten olemme kartoittaneet hiilijalanjälkemme ja ryhtyneet aktiivisesti edistämään tavoitetta.

Ekokompassi-sertifikaatti näyttää toteen konkreettista ympäristötyötämme. Se osoittaa, että teemme aidosti vaikuttavia ympäristötekoja, joilla on tavoitteet, aikataulut ja seuranta. Sertifiointi on osa ympäristöjärjestelmää, joka on kehitetty kansainvälisen ISO 14001 -standardin pohjalta ja jonka omistaa Suomen Luonnonsuojeluliitto, Suomen vanhin ja vaikuttavin ympäristöjärjestö.

Kiertotalous

Tampereen Sarkasta on tehty kiertotalouden liiketoimintamallien kartoitustyö. Meillä Sarkassa hyödynnetään kaikkia Sitran jaottelun mukaisia kiertotalouden liiketoimintamalleja.

Tampereen Sarkassa hyödynnämme näitä liiketoimintamalleja seuraavasti. Tuote palveluna: vuokraamme sähkö- ja polkupyöriä sekä tapahtumakalusteita. Uusiutuvuus: Käytämme vanhat penkkien puu- ja metalliosat uusien penkkien valmistuksessa. Jakamisalustat: Olemme mukana toimijana kaupunkipyöräjärjestelmässä. Tuote-elinkaaren pidentäminen: huollamme, korjaamme ja kunnostamme puu- ja metallituotteita sekä polkupyöriä ja apuvälineitä. Resurssitehokkuus ja kierrätys: Teemme kiinteistöjen tyhjennyksiä jätteet lajitellen. Kierrätämme materiaaleja uusien tuotteiden valmistuksessa.

Ekologinen siivous

Ekologisen eli ympäristöystävällisen siivouksen keskeinen ajatus on valita työtapoja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Me Sarkassa koetamme aina valita ympäristöystävällisen vaihtoehdon silloin, kun se on mahdollista. Kun tarvitaan vahvempia tuotteita, valitsemme aina vähiten ympäristöä kuormittavan vaihtoehdon.

Yhteiskunnallisena yrityksenä meillä on arvopohjainen missio. Toimintamme on vahvasti arvoihin sitoutunutta, taloudellisesti kannattavaa, kestävän kehityksen mukaista ja inhimillistä hyvinvointia edistävää liiketoimintaa. Erotumme muista yrityksistä siinä, että liiketoimintamme tehdään ensisijaisesti yhteiskunnallisen päämäärän hyväksi so. vaikeasti työllistyvien ihmisten työllistämisen onnistumiseksi. Sosiaalinen ja ympäristövastuu ovat olennainen osa myös yrityksemme strategiaa.

Ota yhteyttä

"*" näyttää pakolliset kentät

Haluan että minuun otetaan yhteyttä:*