Verkostoyhteistyö on Sarkalla keskeisessä roolissa ja se laajenee entisestään Sarkan liityttyä OBCD-hankkeen ekosysteemiin.

Open Business for Community Development -hankkeessa selvitetään miten avoimen liiketoimintamallin (open business) näkökulmia ja lähestymistapoja voidaan hyödyntää yhteiskunnallisissa yrityksissä sekä tunnistetaan siihen liittyviä osaamistarpeita. Projektin tavoitteena on edistää yhteiskehittämistä ja innovaatioita alalla korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten sekä julkisen- ja yksityisen sektorin välillä. 

OBCD-hanke on kansainvälinen. Hankkeeseen osallistuvissa maissa (Kreikka, Italia, Espanja ja Suomi) sen avulla kehitetään myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden ekosysteemiä ja toteutetaan koulutuspilotteja tukemaan yhteiskunnallisten yritysten toimintaa ja avoimen liiketoimintamallin hyödyntämistä.

’Yhteiskunnallisena yrityksenä OBCD hankkeen ekosysteemiin kuuluminen luo yhteistä lisäarvoa meille niin osaamisen kasvussa kuin innovoinnissa asiakastyötämme ajatellen’
Katja Piiksi, toimitusjohtaja

Hankkeen sivuille