Olen Tommi Helevirta ja työskentelen aikuissosiaalityön hallinnon tiimissä. Oma työnkuvani sisältää hyvin erilaisia tehtäviä mm. oman palvelumme ylläpidossa, verkostotyössä, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä ja erilaisten poikkeustilanteiden järjestelyssä ja koordinoinnissa.  

Aikuissosiaalityö on osa Tampereen kaupungin, Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen, psykososiaalisen tuen palveluita.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on edistää vaikeassa elämäntilanteessa olevien hyvinvointia ja poistaa eriarvoisuutta yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tasolla.

Henkilökohtaisesti olen työni puolesta tehnyt yhteistyötä Tampereen Sarkan kanssa vuodesta 2015.

Tampereen Sarka valikoitui yhteistyökumppaniksi aikoinaan koska, palvelulla oli hyvä saatavuus, kohtuullinen hintataso ja Tampereen Sarkan arvot tukevat oman yksikkömme arvoja ja tavoitteita.

Tampereen Sarka on yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys ja tämä lisäsi ainakin omaa haluani yhteistyöhön ja sen monipuoliseen kehittämiseen.

Tampereen Sarka on tuottanut meille monenlaisia palveluja. Milloin on ollut tarve muuttotöille/pienimuotoisille muutostöille, milloin kuljetustyölle tai esimerkiksi raivaussiivoukselle.  Olemme toteuttaneet yhdessä Sarkan kanssa myös kierrätyspäivän asiakkaillemme. Viimeksi Tampereen Sarka on tuottanut meille kasvomaskien pakkaustyötä.

Tampereen Sarka on ollut yhteistyökumppanina luotettava. Silloin kun olemme tarvinneet kumppania, jotta voimme keskittää omat resurssimme omaan perustehtäväämme, on Sarkan palvelu toiminut työtämme tukevana ja täydentävänä kumppanina.

Tampereen Sarkan palveluihin olen ollut omalta osaltani erittäin tyytyväinen.  Palvelu on ollut helposti saatavaa, joustavaa ja tarpeeseemme vastaavaa. Pidän henkilökohtaisesti erityisesti siitä, että yhteistyö on tuntunut oikealta kumppanuudelta eikä pelkästään palveluiden tilaamiselta ja tuottamiselta.

Omien kokemusteni perusteella, suosittelen vilpittömästi Tampereen Sarkaa yhteistyökumppaniksi ! Yhteiskunnallista hyvää tuottava yritys on aina hyvä vaihtoehto kumppaniksi!!