Mitä on uravalmennus?

Uravalmennus on prosessi, jossa yksilölle, tai joskus ryhmälle, tarjotaan ohjausta, neuvontaa ja tukea oman uran suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Prosessi sisältää erilaisia palveluita, joiden tarkoituksena on auttaa yksilöä tunnistamaan omat vahvuutensa, tavoitteensa ja kiinnostusalueensa sekä kehittämään tarvittavia taitoja niiden saavuttamiseksi.

Uravalmennuksen teemat käsittelevät mm. seuraavia teemoja yksilöllisen tarpeen mukaan:

Itsetuntemus: ymmärrys omista vahvuuksista, kehitysalueista, arvoista ja motivaatiosta.

Tavoitteen asetanta: mitä kohti uraa liikutetaan ja miksi tämä vaihtoehto on ensisijainen. Tavoitteen pilkkominen osatavoitteiksi.

Taitojen kehittäminen: mitä taitoja ja pätevyyksiä tarvitaan, jotta ura kehittyy toivottuun suuntaan.

Urastrategiat: neuvonta uraan liittyvistä strategioista, kuten miten etsiä työpaikkoja, luoda vakuuttava CV ja työhakemus, valmistautua haastatteluun ja verkostoitua.

Uraan toivotut muutokset: tukea ja kanssakulkemista heille, jotka harkitsevat uranvaihtoa tai kouluttautumista uuteen ammattiin.

Henkilökohtainen brändäys: konkreettisia neuvoja oman profiilin luomiseen/kehittämiseen.

Itsetunnon tukeminen: kannustaminen, uskon luonti omiin kykyihin ja motivaation tukeminen.

Uravalmennus voi tapahtua yksilövalmennuksena, ryhmävalmennuksena, työpajoina, verkkokursseina tai kirjallisena materiaalina, jota voi omaehtoisesti lukea. Valmennuksessa käytetään erilaisia harjoituksia ja menetelmiä valmennuksen tukena. Valmentajat ovat erikoistuneet uravalmentamiseen, soveltuvat tehtävään koulutuksensa, kokemuksensa ja persoonallisuutensa puolesta, ja toimivat prosessissa työelämän asiantuntijoina. Valmennuksen pituus on yksilöllinen sekin, yleensä puhutaan kuukausista.

Tavoitteena on auttaa yksilöä tekemään kannattelevia, ja kannattavia päätöksiä uransa suhteen, saavuttamaan henkilökohtaiset ammatilliset tavoitteensa sekä edistymään kohti omannäköistään uraa.

Sarkan uravalmennukseen pääset automaattisesti mukaan Sarkan työntekijänä ja asiakkaittemme ohjaamana.