Tampereen Sarka ja Ammattiopisto Luovi ovat sopineet yhteistyön tiivistämisestä tavoitteenaan tarjota Ammattiopisto Luovin opiskelijoille aitoja työelämän oppimisympäristöjä. Yhteistyö keskittyy aluksi erityisesti Sarkan huoltoryhmän toimintoihin.

Aito oppimisympäristö vahvistaa osaamista
Yhteistyön myötä opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus päästä työskentelemään aidoissa työelämän tilanteissa Sarkan työtehtävissä. Tämä antaa opiskelijoille käytännön kokemusta ja mahdollistaa uusien tietojen ja taitojen oppimisen koulun ulkopuolella. Opiskelijat työskentelevät Sarkan määrittelemien tehtävien parissa, ja heidän työtään ohjaa sekä opettaja että ohjaaja.

Tampereen Sarkan huoltoryhmän vastaava työnjohtaja Pasi Koivula sekä uravalmentaja Elina Ruostila-Paakinaho ovat innostuneita tästä syventyneestä yhteistyöstä, joka hyödyttää sekä opiskelijoita että työelämän tarpeita. Elina Ruostila-Paakinaho toteaakin, että Sarkassa uskotaan vahvasti vastaavan käytännön oppimisympäristön valmistavan opiskelijoita työelämän haasteisiin ja antavan heille kilpailuetua työuran alkuun.