Eko-Sarka

Tampereen Sarka haluaa omassa liiketoiminnassaan noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja jatkuvasti kehittää omaa toimintaansa tukemaan ympäristöllisiä arvoja. Tästä hyvänä esimerkkinä on Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän rakentaminen vuosien 2020-2021 aikana. Ekokompassi on Pk-yrityksille sopiva ympäristöjärjestelmä ympäristötyön tueksi.

 Kiertotalous

Tampereen Sarka toimii kokeiluyrityksenä Tampereen kaupungin koordinoimassa KIERTO- kiertotalouden toiminnalliset oppimisympäristöt hankkeessa. Hankkeen ydin on kiertotalouteen pohjautuvien työllistymismahdollisuuksien ja kiertotaloudesta kiinnostuneiden henkilöiden osaamisen lisääminen. Alla on esitelty Sitran jaottelun mukaisia liiketoimintamalleja.

Tampereen Sarkassa hyödynnämme näitä liiketoimintamalleja seuraavasti. Tuote palveluna: vuokraamme sähkö- ja polkupyöriä sekä tapahtumakalusteita. Uusiutuvuus: Käytämme vanhat penkkien puu- ja metalliosat uusien penkkien valmistuksessa. Jakamisalustat: Olemme mukana toimijana kaupunkipyöräjärjestelmässä. Tuote elinkaaren pidentäminen: huollamme, korjaamme ja kunnostamme puu- ja metallituotteita sekä polkupyöriä ja apuvälineitä. Resurssitehokkuus ja kierrätys: Teemme kiinteistöjen tyhjennyksiä jätteet lajitellen. Kierrätämme materiaaleja uusien tuotteiden valmistuksessa.

Ekologinen siivous

Ekologisen eli ympäristöystävällisen siivouksen keskeinen ajatus on valita työtapoja, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Me Sarkassa koetamme aina valita ympäristöystävällisen vaihtoehdon silloin, kun se on mahdollista. Kun tarvitaan vahvempia tuotteita, valitsemme aina sen vähiten ympäristöä kuormittavan vaihtoehdon.