Mitä ne on ne sankariyritykset?

Ne ovat yrityksiä, joilla todella on tarkoitus. Nämä yritykset tekevät työtä sen puolesta, että huominen olisi eilistä parempi ja tulevallakin sukupolvella olisi mahdollisuus hyvään elämään. Hyvä elämä käsitteenä ei ole helppo. Se merkitsee eri asioita eri ihmisille. Kysyttäessä asiaa saattaa useimmissa vastauksissa tulla esiin terveys, koti, perhe, ystävät, harrastukset, riittävä toimeentulo, mahdollisuus virkistyä puhtaassa luonnossa, hyvä hoiva sitä tarvittaessa ja ylipäänsä omien arvojen mukainen elämä. Näiden teemojen eteen Yhteiskunnalliset yritykset tekevät työtä joka päivä.

Meillä Tampereen Sarkassa ponnistellaan sen eteen, että jokaisella olisi mahdollisuus työhön ja riittävään toimeentuloon. Työn merkityksellisyyttä hyvän elämän osa-alueena ei tule arkisessa aherruksessa usein miettineeksi. Itselleni mieleenpainuvin hetki on ollut, kun eräs Sarkaan työllistetty työntekijä mainitsi haastattelussa, että työ Sarkassa on ollut hänen elämänsä parasta aikaa. Henkilö oli hyvin pitkään ollut työttömänä. Hän oli muuttanut pohjoisesta yksin Tampereelle, ja häneltä puuttui sosiaalinen verkosto uudella paikkakunnalla. Tuntui yksinäiseltä ja toivottomalta Toimeentulo oli niukkaa työmarkkinatuella ollessa. Työ Sarkan huoltoryhmässä tarjosi kohennusta toimeentuloon, mutta sen lisäksi vielä yhteisön johon kuulua, ihmisiä, jotka kuuntelevat ja tukevat, rytmiä arkeen, merkitystä elämälle ja mahdollisuuden kehittää itseään ja päästä elämässä eteenpäin. Tämä henkilö muuttui silmissä lyhyessä ajassa! Konkreettisesti meistä jokainen näki, miten elämänlaatu hänen kohdallaan koheni.

Monissa tutkimuksissa on nostettu esiin, että nuoret arvottavat palkkaakin korkeammalle työskentelyn yrityksessä, jonka arvot eivät ole ristiriidassa omien arvojen kanssa. Suomalaisen Työn Liiton tekemän tutkimuksen mukaan nuoret pitävät myös selvästi tärkeämpänä ihmisten erilaisuuden tukemista sekä vaikeasti työllistettävien työllistämistä kuin vanhemmat ikäluokat. Arvot muuttuvat hitaasti, mutta arvojen tärkeysjärjestys on murroksessa. Suomalainen tulevaisuuden tutkija Anita Rubin esittää, että  hyvinvoinniksi ei enää katsota pelkkää aineellisten tarpeiden tyydyttämistä vaan ”aineettomien” tarpeiden kuten vuorovaikutuksen tai itsensä toteuttamisen merkitys lisääntyy samalla, kun luontoon ja ympäristön säilymiseen liittyvät asiat ymmärretään kuuluviksi hyvinvointiin yhä oleellisemmin. Tähän peilaten Yhteiskunnalliset yritykset ovat omalla toiminnallaan yhteiskunnan arvoilmaston keskiössä. Ne ratkovat liiketoiminnallaan yhteiskunnallisia ja/tai ympäristöongelmia. Jokainen suomalainen voi myös omalla ostokäyttäytymisellään vaikuttaa omien arvojensa mukaisen yhteiskunnan rakentamiseen. Yritykset, jotka käyttävät Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä, ovat sitoutuneet vastuulliseen ja yhteiskuntavastuuta kantavaan liiketoimintaan. #yhteiskunnallinenyritys #vastuullisuusteko

Katja Piiksi

Nyt on aika tehdä #Vastuullisuusteko

Koronaviruksen ravisuttaessa koko maailmassa ihmisten turvallisuudentunnetta, taloutta ja jokapäiväistä elämää, korostuu arjessa vastuullisuus: vastuu itsestä, läheisistä, muista ihmisistä ympärillämme ja yhteiskunnasta, jossa elämme. Paluuta vanhaan ei kenties ole, mutta jokainen voi vaikuttaa toimillaan ja valinnoillaan siihen, minkälaiseksi rakennamme tulevaisuutemme ja yhteiskunnan, jossa haluamme elää. Saatamme menettää vanhasta jotakin, mutta tilalle on mahdollista saada jotakin uutta ja parempaa, kun tutkiskelemme omia arvovalintojamme.

Etenkin nyt tarvitaan yrityksiä, jotka kantavat aidosti vastuuta yhteiskunnassamme. Tarvitsemme yrityksiä, joiden toiminnan tarkoitus ei ole suurimman mahdollisen voiton tavoittelu, vaan yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen omalla liiketoiminnallaan. Näitä yrityksiä ovat Yhteiskunnalliset yritykset. Yhteiskunnallisten yritysten toiminnan vaikuttimena on yhteiskunnallisten ongelmien ratkaiseminen ja yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen. Niiden toiminta on kannattavaa, mutta arvopohjaista, ja siksi ne eivät ensisijaisesti tavoittele voittoa omistajilleen.

Merkityksellinen työ tuottaa hyvää, niin asiakkaille, yrityksen työntekijöille kuin yhteiskunnallekin. Nyt on hyvä aika jokaisen meidän pohtia sitä, miten omalla ostovalinnalla on suuri merkitys siihen, että kotimaiset tuote- ja palveluyritykset pärjäävät ja tuovat elinvoimaa ja työpaikkoja omalle alueelleen lisäten näin koko yhteisön hyvinvointia. Suomalaisen työn liiton laskelmien mukaan, mikäli jokainen suomalainen käyttää kymmenen euroa lisää kuussa kotimaisiin tuotteisiin ja palveluihin, pitää se 10 000 suomalaista töissä. Pienellä panostuksella on siis valtava merkitys! Tee sinäkin heti tänään #Vastuullisuusteko.

Sarka Ehdolla vastuulliseksi työnantajaksi 2019

Tampereen Sarka on ehdolla vastuulliseksi työnantajaksi 2019 Vastuullinen työnantaja -kilpailussa. Kilpailuun etsittiin työnantajia, jotka ovat toimineet luovasti, vastuullisesti ja ennakkoluulottomasti sekä toiminnallaan edistäneet erityistä tukea tarvitsevien työllistymistä. Voittajan valitsee Pirkanmaan ammatillisen erityisopetuksen koordinaatiokeskuksen (PAEK) ohjausryhmä. Kilpailuun pääset tutustumaan:  https://ammattipolku.fi/ajankohtaista/