Vastuullisuus

Me Tampereen Sarkassa pyrimme toimimaan mahdollisimman kestävällä tavalla. Pyrimme sovittamaan yhteen oman yrityksemme ja sidosryhmiemme tavoitteet ja odotukset. Meille on kunnia-asia toimia sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

Yhteiskunnallisena yrityksenä yhteiskuntavastuu on meille tärkeimpiä arvojamme.  Kunnioitamme jokaisen ihmisen oikeutta arvokkaaseen ja hyvään elämään, arvioimme ympäristövaikutustamme, toimintamme on avointa ja raportoimme toiminnastamme läpinäkyvästi Tampereen kaupungin konsernitilinpäätöksen yhteydessä.

Vaikka emme tavoittele toiminnallamme voittoa, pidämme siitä huolimatta huolta kannattavuudestamme, jotta säilytämme elinvoimamme ja voimme tehdä sitä työtä, jota varten meidät on perustettu. Tämä tarkoittaa osatyökykyisten ja pitkäaikaistyöttömien ihmisten työllistämistä ja urapolulla eteenpäin auttamista. Taloudellisesti vastuullisen toiminnan avulla voimme huolehtia myös sosiaalisesta ja ympäristövastuusta.