SIIVOUSPALVELUESIHENKILÖ

 • Tampereen Sarka Oy:n siivouspalveluiden päivittäisestä tuottamisesta ja asiakaspalvelusta vastaaminen
 • yhteydenpito asiakkaisiin
 • lisämyynti olemassa oleville asiakkaille ja tarvittaessa Tampereen Sarka Oy:n siivouspalvelumahdollisuuksien esittely potentiaalisille uusille asiakkaille
 • työturvallisuuden varmistaminen
 • päivittäisen työn ohjaus ja uusien työntekijöiden perehdyttäminen
 • tutkinnon osaa tai tutkintoa suorittavien ohjaus
 • uusien työntekijöiden rekrytointi yhteistyössä hallinnollisen työnjohtajan kanssa
 • siivoustyöpyyntöjen vastaanotto kaikista käytössä olevista kanavista ja töiden aikatauluttaminen
 • tarjousten tekeminen yhteistyössä hallinnollisen työnjohtajan kanssa
 • laadun tarkkailu / tarkastuskierrokset
 • työvuorosuunnittelu sekä työvuorojen hyväksyntä
 • tavaratilaukset sekä niiden käsittely
 • laskutustietojen toimittaminen hallinnolliselle työnjohtajalle
 • budjetointi yhteistyössä hallinnollisen työnjohtajan kanssa
 • raportointi asiakkaan järjestelmään
 • siivoustyöhön osallistuminen tarvittaessa
 • Ekokompassi-sertifikaatin mukainen siivoustoiminta
 • siivoustoiminnan kehittäminen yhteistyössä hallinnollisen työnjohtajan kanssa
 • yleistyöaika 38 h 15 min/vko
 • tes:in mukainen palkka, mutta palkkatoiveen voi esittää
 • lisätietoja tehtävästä voi tiedustella hallinnollinen työnjohtaja Pasi Koivulalta puh. 040-740 6441
 • lähetä työhakemus ja CV osoitteeseen katja.piiksi@tampereensarka.fi