Me olemme yritys, jolla on tarkoitus

julistaa Yhteiskunnallinen yritys merkin -kampanja, joka käynnistyi tällä viikolla. Kampanjan tarkoituksena on tuoda esiin se, että Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttävät yritykset toimivat vastuullisesti ja tuottavat yhteiskunnallista hyvää. Tälle viestille on varmasti tarvetta tällä hetkellä. Työ­ ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 315 800 työtöntä työnhakijaa. Se on 89 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli 81 100, mikä on 18 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja 48 000 enemmän. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa on 6 000 henkilöä vähemmän kuin vuosi sitten. Uusia avoimia työpaikkoja 7 000 vähemmän kuin edellisvuonna. Pirkanmaalla prosentuaalinen muutos työttömien työnhakijoiden määrässä verrattuna edellisvuoteen on 40. Sangen surullista luettavaa.

Vielä näköpiirissä ei ole tilanteen helpottumista, ja hyvin todennäköistä on, että työ-­ ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastojen luvut eivät pitkään aikaan kaunistu. Nyt olisi hyvä pitää mielessä, että jokaisen ihmisen toiminnalla on merkitystä ja valinnolla on entistäkin suurempi vaikutus. Suosimalla suomalaista voimme pelastaa työpaikkoja.

Monet Yhteiskunnallinen yritys -merkin haltijat työskentelevät työllisyyden edistämisen parissa, ja heidän missionaan on työllistää ja auttaa eteenpäin juuri kaikkein vaikeimmassa asemassa olevia henkilöitä. Yksin hekään eivät tätä tehtävää voi toteuttaa, vaan tarvitsevat asiakkaita, jotka tilaavat palvelua. Pienillä henkilökohtaisilla teoilla on suuri merkitys vaikuttavuudessa. Jos jokainen suomalainen ostaa kymmenellä eurolla lisää, niin se tuo 10 000 uutta työpaikkaa meille. 

Toiminnan vastuullisuudesta kannattaa olla ylpeä, ja sitä viestiä on mukava myös tuoda julki. Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo toiminnastamme, että olemme sitoutuneet rakentamaan parempaa tulevaisuutta ja maailmaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Me haluamme kutsua sinut kanssamme tähän rakennustyöhön. Tee tänään #vastuullisuusteko ja osta suomalaista työtä!

Katja Piiksi