1. Tunnettuus

  • Sarka on haluttu yhteistyökumppani kaupungin yksiköille ja ulkopuolisille asiakkaille.
  • Tunnettu päättäjille, TE-toimistolle, Typille, potentiaalisille asiakkaille ja työntekijöille

2. Toiminnan laajentaminen

  • Palveluja myydään kaupungin ulkopuolisille asiakkaille ja kaupungin yksiköille, jotka eivät vielä ole käyttäneet Sarkan palveluita.

3. Palvelutuotannon monipuolistaminen

  • Huoltoryhmän rinnalle synnytetään vähintään yksi oman tuotannon ryhmä, jonka palveluita myydään ulospäin esim. siivousryhmä.
  • Huoltoryhmän palvelutuotannon monipuolistaminen.
  • Työmahdollisuudet uusille työntekijäryhmille: kehitysvammaiset, mielenterveyskuntoutujat

4. Talous tasapainossa

  • Pidetään Sarkan talous ylijäämäisenä.