Sarkan arvot ovat:

  1. Kuulluksi, nähdyksi ja huomioiduksi tuleminen
  2. Yksilöllisyyden huomioiminen
  3. Tasa-arvo
  4. Jokainen ihminen on arvokas omana yksilönään