Emma Paavilaisen pro gradu -tutkielma

Tampereen Sarka oli yksi tutkimuksen kohderyhmään kuuluvista yrityksistä.

Linkki tutkielmaan