HUOLTOMIEHIÄ

Tampereen Sarkan hultoryhmä hakee huoltomiehiä talvikunnossapitoon. Tehtävä edellyttää palkkatukimahdollisuutta, hyvää fyysistä kuntoa ja itsenäistä otetta työhön. Ajokortti katsotaan eduksi. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Palkkaus on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n mukaan. Työt alkavat vuodenvaihteen tienoilla. Tiedustelut hallinnollinen työnjohtaja Pasi Koivula, p. 040 740 6441, s-posti: pasi.koivula@tampereensarka.fi. Hakemuslomake löytyy sivuiltamme: https://tampereensarka.fi/tyopaikat/meille-toihin/

HUOLTOMIEHIÄ PYÖRÄHUOLTOON

Tampereen Sarka hakee huoltomiehiä pyörähuoltoon. Tehtävä edellyttää palkkatukimahdollisuutta, itsenäistä työotetta sekä polku- ja sähköpyörien huolto- ja korjausosaamista. Ajokortti katsotaan eduksi. Työaika on 38 tuntia 15 minuuttia viikossa. Palkkaus on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n mukaan. Työt alkavat keväällä. Tiedustelut hallinnollinen työnjohtaja Pasi Koivula, p. 040 740 6441, s-posti: pasi.koivula@tampereensarka.fi. Hakemuslomake löytyy sivuiltamme: https://tampereensarka.fi/tyopaikat/meille-toihin/

SIIVOOJA-HUOLTOHENKILÖ

Tampereen Sarka hakee siivoja-huoltohenkilöä monipuolisiin siivouksen keikkakohteisiin ja huoltoryhmämme tukitehtäviin. Pääpaino on siivouksessa. Työpiste sijaitsee Hervannassa Hepolamminkadun toimipisteessämme. Sarkassa on mahdollisuus kouluttautua siivousalalle työsuhteen aikana. Edellytyksenä on palkkatukimahdollisuus ja kyky itsenäiseen työskentelyyn. Työntekijältä odotetaan lisäksi reipasta ja motivoitunutta asennetta. Siivousalan koulutus ja/tai siivouskokemus katsotaan eduksi. Tehtävässä on täysi viikkotyöaika ts. 38,25 h/viikko.

Palkkaus on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n mukaan.

Tiedustelut: siivouksen esihenkilö Tania Nikkinen, puh 044 430 9012 tai hallinnollinen työnjohtaja Pasi Koivula, puh 040 740 6441.

s-posti: tania.nikkinen@tampereensarka.fi tai pasi.koivula@tampereensarka.fi Hakemuslomake löytyy sivuiltamme: https://tampereensarka.fi/tyopaikat/meille-toihin/

Luotettavan kumppanuuden avulla yksikön omat resurssit jäävät ydintehtävän hoitamiseen

Olen Tommi Helevirta ja työskentelen aikuissosiaalityön hallinnon tiimissä. Oma työnkuvani sisältää hyvin erilaisia tehtäviä mm. oman palvelumme ylläpidossa, verkostotyössä, asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä ja erilaisten poikkeustilanteiden järjestelyssä ja koordinoinnissa.  

Aikuissosiaalityö on osa Tampereen kaupungin, Sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen, psykososiaalisen tuen palveluita.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on edistää vaikeassa elämäntilanteessa olevien hyvinvointia ja poistaa eriarvoisuutta yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen tasolla.

Henkilökohtaisesti olen työni puolesta tehnyt yhteistyötä Tampereen Sarkan kanssa vuodesta 2015.

Tampereen Sarka valikoitui yhteistyökumppaniksi aikoinaan koska, palvelulla oli hyvä saatavuus, kohtuullinen hintataso ja Tampereen Sarkan arvot tukevat oman yksikkömme arvoja ja tavoitteita.

Tampereen Sarka on yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys ja tämä lisäsi ainakin omaa haluani yhteistyöhön ja sen monipuoliseen kehittämiseen.

Tampereen Sarka on tuottanut meille monenlaisia palveluja. Milloin on ollut tarve muuttotöille/pienimuotoisille muutostöille, milloin kuljetustyölle tai esimerkiksi raivaussiivoukselle.  Olemme toteuttaneet yhdessä Sarkan kanssa myös kierrätyspäivän asiakkaillemme. Viimeksi Tampereen Sarka on tuottanut meille kasvomaskien pakkaustyötä.

Tampereen Sarka on ollut yhteistyökumppanina luotettava. Silloin kun olemme tarvinneet kumppania, jotta voimme keskittää omat resurssimme omaan perustehtäväämme, on Sarkan palvelu toiminut työtämme tukevana ja täydentävänä kumppanina.

Tampereen Sarkan palveluihin olen ollut omalta osaltani erittäin tyytyväinen.  Palvelu on ollut helposti saatavaa, joustavaa ja tarpeeseemme vastaavaa. Pidän henkilökohtaisesti erityisesti siitä, että yhteistyö on tuntunut oikealta kumppanuudelta eikä pelkästään palveluiden tilaamiselta ja tuottamiselta.

Omien kokemusteni perusteella, suosittelen vilpittömästi Tampereen Sarkaa yhteistyökumppaniksi ! Yhteiskunnallista hyvää tuottava yritys on aina hyvä vaihtoehto kumppaniksi!!

Arvomaailmalla on merkitystä

Olen Anna Jukantupa, Rinnekoti Melban palveluyksikön johtaja. Rinnekoti Melba on asumispalveluyksikkö kehitysvammaisille ja autismin kirjon asiakkaille. Asumisyksikkö sijaitsee Niemenrannassa, ja on osa normaalia asuntokantaa. Rinnekoti on osa Helsingin Diakonissalaitoksen konsernia.

Tampereen Sarkan kanssa olemme tehneet yhteistyötä noin kaksi vuotta. Asiakkaamme ovat pienituloisia, joten meille yhteistyökumppanin valinnassa tärkeintä on palvelun edullisuus. Myös se, että voimme omalta osaltamme tarjota työtä osatyökykyisille ja muille haastavasti työllistyville henkilöille, on plussaa. Meille on ehdottomasti tärkeä asia se, että kumppanimme on sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yritys. Vastuullisuus ja yhteiskunnallisena yrityksenä toimiminen on tärkeä arvo niin minulle henkilökohtaisesti kuin organisaatiollemmekin.

Sarkasta olemme saaneet apua pienehköihin kodin asennus- ja kunnostustöihin mm. tv:n asennukseen seinälle ja seinän maalaukseen. Tampereen Sarka on nopea, luotettava ja edullinen vaihtoehto. Asiakkaamme eivät itse osaa vaatia tai ehdottaa välttämättä sopivia ratkaisuja, mutta olemme aina saaneet Sarkasta luotettavaa, ammattitaitoista apua ja ratkaisseet ongelmat yhdessä.

Olemme olleet palveluun erittäin tyytyväisiä. Olen kokenut, että tilattu työ tehdään tunnollisesti ja huolellisesti. Pidän myös siitä, että tilauksen jälkeen ensimmäinen yhteydenotto on tullut viipymättä. Voin suositella palvelua muillekin. Palvelu on sitä, mitä luvataan, ja myös arvomaailmamme kohtaavat.

Tuetaan Yhteiskunnallisia yrityksiä omilla valinnoillamme

Olen Aleksi Hakanpää ja toimin työnjohtajana raitiotien Kunnossapitoallianssilla. Kunnossapitoallianssin muodostavat NRC Group Finland Oy ja YIT Suomi Oy. Tilaajana toimii Tampereen Raitiotie Oy. Itse olen YIT:n kirjoilla ja olen YIT:lle siirtynyt helmikuussa 2020. Työtehtäviini kuuluu ensisijaisesti kolmansien osapuolien töiden yhteensovitus ja valvonta, vauriokorjaukset sekä joissain määrin päällysrakenteen kunnossapitotöiden koordinointi. Tämän lisäksi toimin hankkeella turvallisuuspäällikkönä ja olen yksi Kunnossapitoallianssin raivaustyönjohtajista. Toimenkuva on siis melko laaja ja töitä riittää välillä ruuhkaksi asti. YIT on työnantajana mielestäni reilu ja yhteishenki on yrityksen kokoon nähden erittäin kohdallaan. Onnistumisista muistetaan kiittää (välillä palkkioidenkin muodossa) ja työturvallisuuteen panostetaan paljon.

Tampereen Sarka valikoitui yhteistyökumppaniksemme kevät-talvella 2020 varikon käsilumitöiden merkeissä. Kesällä Tampereen Sarkalta tilasimme myös varikon nurmialueiden hoitotöitä, Kalevan nurmiradan hoitotöitä sekä muutaman roskienkeruukierroksen. Valitsimme Sarkan yhteistyökumppaniksi paikallisen läsnäolonsa, kilpailukykyisen hintatasonsa sekä hyvän aatteensa johdosta. On mielestäni upeaa, että pitkäaikaistyöttömille tarjotaan mahdollisuuksia tehdä Sarkan kautta paluu työelämään! Päätökseemme vaikutti positiivisesti Sarkan sosiaalisen ja Yhteiskunnallisen yrityksen statukset.

Tilaamme Tampereen Sarkasta varikon käsilumityöt, varikon viheralueiden hoidon, nurmiradan hoitotyöt sekä pienissä määrin roskien keräykset radalta. Jatkossa Sarka tulee tyhjentelemään myös ratikkapysäkkien roskiksia. Tämän lisäksi Sarka tekee Tampereen Infran kautta osittain pysäkkien käsilumitöitä.

Sarka on ollut joustava yhteistyökumppani. Työmäärämme nyt allianssin kehitysvaiheessa on vaihdellut melkoisesti ja on ollut ilo huomata, että Sarkalla ei olla otettu nokkiinsa, vaikka välillä olemmekin teettäneet omalla työvoimallamme sellaisia töitä, mitä on pääsääntöisesti Sarkalta tilattu. Näin oman henkilöstömme ei ole tarvinnut tappaa aikaa kahvihuoneessa. Yleisesti ottaen olemme olleet tyytyväisiä Sarkan palveluihin. Erityismaininta menee useita kertoja varikon nurmikoita leikanneelle työntekijälle. Kyseinen työntekijä oli Kalevan nurmirataosuuksilla vasta istutettujen puiden kastelualtaita trimmailemassa ja käytti apunaan lyhyistä rautatangoista ja ilmeisesti pressusta askarreltua suojaa, joka esti leikkuujätteen kulkeutumisen ajoradalle. Asiointi Sarkan kanssa on ollut sujuvaa ja tilauksiin reagointi usein hyvinkin nopeaa.

Pystyn suosittelemaan Sarkan palvelua muillekin toimijoille. Toki työllisyyspalvelujen tarjoajia täytyy suositella aina pelkästään senkin takia, mutta Sarkaan on kyllä valikoitunut haastavasta selektiosta mielestäni oikein hyvät tekijät.

Yhdessä onnistumme!

Olen Susanna Järvinen ja työskentelen palvelutuotantopäällikkönä Pirkanmaan Voimiassa.

Pirkanmaan Voimia Oy on Tampereen, Nokian ja Ylöjärven kaupunkien sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin omistama yhtiö, joka aloitti toimintansa 1.1.2019. Järjestämme ateria- ja puhtauspalveluita omistaja-asiakkaille asiantuntevasti ja vastuullisesti. Valmistamme ravitsevaa ruokaa ja pidämme paikat puhtaana niin oppilaitoksissa, terveydenhuollossa kuin työpaikoillakin. 700 työntekijäämme ovat huolenpidon ammattilaisia.  Tarjoamme vuosittain 12 miljoonaa ateriaa ja huolehdimme tilojen puhtaudesta yli 400 kiinteistössä. Liikevaihto on n. 64 miljoonaa euroa.

Yhteistyö Tampereen Sarkan kanssa on alkanut vuonna 2012, jolloin organisaatiomme oli vielä nimeltään Tampereen Ateria.

Sarka on hienosti osannut myydä palveluaan käyttöömme. Olemme kertoneet millaista työvoimaa tarvitsemme ja Sarka on löytänyt työntekijät niihin tehtäviin. Ja kun yhteistyö sujuu, onnistumme yhdessä

Meille on tärkeää, että kumppanimme toiminta on vastuullista. Olemme sitoutuneet yhteiskuntavastuu-ohjelmassamme mm. edistämään pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten ihmisten työllistymistä toimialalla. Sarka on auttanut Pirkanmaan Voimiaa työvoiman etsimisessä. Olemme saaneet Sarkan kautta motivoituneita ja innostuneita työntekijöitä ateria- ja puhtauspalvelutehtäviin.

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Sarkan palveluun. Päälliköt käyvät kaksi kertaa vuodessa läpi tulevan työvoimatarpeen ja Sarka on toteuttanut työvoimahaun kiitettävästi joka kerta. Sarkassa tunnetaan meidän toimintamme  ja yhteistyö on pelannut hyvin. Joka kerta on saatu hyvää palvelua.

Kun yhteistyötä on takana useita vuosia ja tullaan tutuksi, on asioista helppo keskustella ja vuorovaikutus toimii. Suosittelen Sarkaa mielelläni! Yhteistyö on helppoa ja joustavaa.

Kuurona maahanmuuttajana Suomessa

Olen Stanlaus Mgweno Zuhura. Toimin Sarkassa siivoojana. Olen syntynyt Tansanian entisessä pääkaupungissa Dar-es-Salaamissa. Nykyinen pääkaupunki on Dodoma. Kuurouduin kaksivuotiaana vesirokon seurauksena. Tansaniassa käytin tansanian viittomakieltä ja swahilia. Suomessa viiton suomalaista viittomakieltä ja luen suomea. Tutustuin suomalaiseen mieheen kirjeitse. Myöhemmin hän pyysi Suomeen vierailulle. Mies pyysi minua muuttamaan Suomeen ja menemään kanssaan …

Me olemme yritys, jolla on tarkoitus

julistaa Yhteiskunnallinen yritys merkin -kampanja, joka käynnistyi tällä viikolla. Kampanjan tarkoituksena on tuoda esiin se, että Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä käyttävät yritykset toimivat vastuullisesti ja tuottavat yhteiskunnallista hyvää. Tälle viestille on varmasti tarvetta tällä hetkellä. Työ­ ja elinkeinotoimistoissa oli syyskuun lopussa yhteensä 315 800 työtöntä työnhakijaa. Se on 89 700 enemmän …

Tampereen Sarkasta moni nuori saa ensimmäisen työpaikkansa

Olen Jouni Laakso, 23-vuotias keittiöapulainen. Valmistuin kokiksi 2019 Kiipulan ammattiopistosta. Viihdyin koulussa.  Äidinkieleni on englanti, joten se aiheutti hieman haasteita opinnoissa, lähinnä kommunikoinnissa toisten kanssa. Ennen Sarkaa en ole ollut palkkatyössä ja työttömänä ehdin olla noin vuoden verran. Valmistuttuani minulla oli vaikeaa alkaa etsiä töitä. Vinkin Sarkan paikasta sain Ohjaamosta. …