PÄIVÄKOTIAPULAISIA – jatkuva haku

Tampereen kaupungin varhaiskasvatukseen. edellytyksenä on palkkatukimahdollisuus ja kiinnostus alaan, mutta tutkinto ei ole välttämätön Työaika on 32 tuntia 30 minuutti viikossa palkkaus on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n mukaan tiedustelut lähiesihenkilö Jaana Mäkelä, puh. 040-518 2093, s-posti: jaana.makela@tampereensarka.fi hakemuslomake löytyy osoitteesta Meille töihin? – Tampereen Sarka