KOULUNKÄYNNINOHJAAJA ERITYISLASTEN KOULUUN

Tampereen kaupungin perusopetukseen. Työpisteenä on Kalevanpuiston koulu, joka on erityisopetusta antava oppilaitos. Kaikilla oppilailla on erityisen tuen päätös, suurimmalla osalla pidennetty 11-vuotinen oppivelvollisuus. Koulutoiminta tapahtuu Vuoreksen kaupunginosassa. Koulunkäynninohjaajan tehtävässä painottuvat hoiva- ja huolenpitotehtävät, joten kokemus, koulutus ja ymmärrys tämän kaltaisista tehtävistä ovat eduksi.

Edellytyksenä on palkkatukimahdollisuus ja kiinnostus alaan, mutta tutkinto ei ole välttämätön.

Hakuaika 21.3.21 asti.

Työt alkavat 19.4.21.

Työaika on 32 tuntia 30 minuuttia viikossa.

Palkkaus on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n mukaan.

Tiedustelut työhönvalmentaja Aija Korhonen, puh. 040-806 2782, s-posti: aija.korhonen@tampereensarka.fi

Hakemuslomake löytyy: https://tampereensarka.fi/tyopaikat/meille-toihin/

ASIAKASPALVELUTYÖNTEKIJÖITÄ KAUPUNKIPYÖRIEN ASIAKASPALVELUUN

Tampereen Sarka Oy hakee viittä henkilöä Tampereen kaupunkipyörien asiakaspalveluun. Asiakaspalvelu tapahtuu puhelimitse ja sähköisesti asiakaspalvelujärjestelmän avulla. Työtä tehdään yhteistyössä pyörien operoinnista vastaavien henkilöiden kanssa. Työ on vuorotyötä maanantaista sunnuntaihin klo 8-18 välillä. Työaika on 25 h/viikko. Edellytyksenä on palkkatukimahdollisuus, kyky asiakaspalveluun myös englanniksi, asiakaspalveluhenkisyys, tietotekniset perusvalmiudet, paineensietokyky ja kyky itsenäiseen työhön. Työt alkavat huhti-toukokuussa 2021.

Tiedustelut: Marjo Nieminen, puh 044 430 9012, s-posti: marjo.nieminen@tampereensarka.fi . Hakemuslomake: https://tampereensarka.fi/tyopaikat/meille-toihin/

PYÖRÄHUOLLON/OPEROINNIN VASTAAVA HUOLTOMIES

Tampereen Sarka Oy hakee kahta henkilöä Tampereen kaupunkipyörien pyörähuollon ja operoinnin vastaavaksi huoltomieheksi. Vastaavat huoltomiehet vastaavat pyöräoperoinnin ja huollon sujuvuudesta. Työtä tehdään yhteistyössä kaupunkipyörien asiakaspalvelun kanssa. Vastaavat huoltomiehet osallistuvat myös itse operointiin ja pyörähuoltoon. Pyörähuoltoon annetaan pyörien tarjoajan toimesta koulutus. Pyörähuollossa ja operoinnissa käytetään apuna tähän tarkoitukseen tehtyä sovellusta. Työ …

HUOLTOMIEHIÄ PYÖRÄHUOLTOON/OPEROINTIIN

Tampereen Sarka Oy hakee 10 henkilöä pyörähuoltoon huoltamaan Tampereen kaupungin 3-vaihteisia kaupunkipyöriä. Työtehtäviin kuuluvat myös pyöräasemien pienimuotoiset rakennustyöt, pyöräasemien siisteydestä huolehtiminen ja pyörämäärien tasaaminen asemalta toiselle. Pyörähuoltoon annetaan pyörien tarjoajan toimesta koulutus. Pyörähuollossa ja operoinnissa käytetään apuna tähän tarkoitukseen tehtyä sovellusta. Työ on vuorotyötä maanantaista sunnuntaihin klo 7-22 välillä. Työaika on 30 h/viikko. Edellytyksenä on palkkatukimahdollisuus, AB-ajokortti, pyörähuollon perustaidot ja kyky itsenäiseen työhön. Työntekijältä odotetaan lisäksi reipasta ja motivoitunutta asennetta. Palkkaus on Avaintyönantajat AVAINTA ry:n mukaan. Työt alkavat huhtikuussa 2021.

Tiedustelut: hallinnollinen työnjohtaja Pasi Koivula, p. 040 740 6441, s-posti: pasi.koivula@tampereensarka.fi.

Hakemuslomake: https://tampereensarka.fi/tyopaikat/meille-toihin/